web counter
* * * HARTELIJK WELKOM OP MIJN WEBSITE * * * HERZLICH WILLKOMMEN AUF MEINER HOMEPAGE * * * WELCOME TO MY WEBSITE * * *

26-04-2017. Mûzelloop, Jirnsum (FR)

Voor foto's van de Mûzelloop, Jirnsum, klik hierMUZELLOOP IN JIRNSUM GROOT SUCCES 218 DEELNEMERS AAN DE START
Douwe v.d. Bij uit Jirnsum kreeg van school het cios Heerenveen, de opdracht om een evenement te organiseren voor zijn studiepunten. Hait en Mem hadden al eens het plan, als fanatieke hardlopers, om een loop in hun dorp Jirnsum te organiseren langs het riviertje de Mûzel.
Dat leek Douwe wel leuk te doen en nam contact op met de Sportvereniging Jan Kooistra om ondersteuning  zoals het te mogen van materialen en kennis. Daarvoor hoef je bij deze club niet vergeefs een beroep te doen dus werd dit toegezegd.
Douwe ging samen met Hait Pieter en Mem Sietske enkele routes verkennen langs de Mûzel en dat lukte 5-8 en 10 km en de loop kreeg de naam de Mûzelloop en de datum werd gepland op woensdag 26 april de dag voor Koningsdag. Op de hardloopkalender stond alleen dan de Mudrun in Berltsum maar daar verwachte men geen concurrentie  van.
De familie v.d.Bij ging op zoek naar sponsoren en vond die: Bij de 2 gemeenten mocht men inschrijven en verkleden, de start kon daar mooi dichtbij hier lag een mooi groot stuk groen en ruimte genoeg voor het opzetten van de start/finishboog, verzorgingswagen, tent voor de lopers en hun Jacks en de jurytent. Ook het groot parkeerterrein bied ruimte voor heel veel auto’s.
Er werd een draaiboek gemaakt en veel vrijwilligers gevraagd om mee te helpen in de verzorging, verkeerregelen, tijdwaarnemen etc. je hebt toch gauw een 30 tot 50 mensen nodig om dit evenement op te zetten.
Via de SV Friesland kwam de loop op de nationale kalender en kalender noord Nederland en kon hij onder de vlag van SV Friesland georganiseerd worden, dan zijn de vrijwilligers en deelnemers verzekert door de atletiekunie.
De vergunning werd aangevraagd bij de gemeente Leeuwarden, routes, draaiboek etc. werden ingeleverd en werd de vergunning afgegeven.
Route bordjes werden er gemaakt door Pieter en veel informatie verstrekt door folders te verspreiden facebook en persberichten. Ook omrop Frysân bestede er aandacht aan.
DE route werd met bordjes en pijlen aangegeven, kilometerpunten aangegeven en de weersvoorspelling was eerst niet al te best maar dit viel geweldig mee, het bleef droog en de zon scheen.
Maar liefst 218 deelnemers schreven zich in, voor de 10 km zelfs meer dan 100 liefhebbers.(116) 8 km (47) en 5 km 55 deelnemers. Boven verwachting en zeker voor herhaling vatbaar.
De deelnemers waren vol lof, prachtig parkoers, goed aangegeven met pijlen, bordjes en voorfietsers. Het mooie weer doet ook veel goed en alles staat in bloei.  Douwe en Sietske reikten de prijzen uit direct na de finish. Ook waren er prijzen in natura in de verloting op startnummer.
Voor de deelnemers was er drinken onderweg en na de finish bouillon, thee, vruchtendrank en fruit. Heel gezellig daar bij de verzorgingskar, dit sociale contact is ook belangrijk bij de hardloopsport.
De vrijwilligers kregen drinken aangeboden in de 2 gemeenten als dank voor hun inzet.
                                UITSLAG: 10 km: 1e Pieter Talsma Wergea 37.46 2e Bram Kielman Grou 37.49 3e Johan Hofstra Witmarsum 37.53 4e Ate Bijlsma Garyp 38.24 5e Marten Conradie Scharnegoutum 38.49 Vrouwen: 1e Ylona Kruis Ysbrechtum 39.21 2e Judith v.d.Meer Dronrijp 42.15 3e Marjan de Ruiter Sneek 43.40  4e Liesbeth Hiddema Irnsum 44.40 5e Hester Groeneveld Bolsward 47.51 Snelste Irnsumer: Iwan de Jong 40.47
8 KM: 1e Johannes van Raalte Dearsum 30.49  2e Lieuwe Palstra Bolsward 32.01  3e WibeJan Elgersma Harich 34.11  4e Jouke Hoekstra Ylst 36.25 5e Anne Dijkstra Mantgum 37.34 Vrouwen: 1e Lieneke de Jong 39.21   2e Kim Dekker St.Anna 42.27  3e Siska Folkertsma Heerenveen 44.45 4e Jeannet Nagtegaal Grou 48.36 5e Doerien v.Steen Irnsum 48.44  en snelste Irnsumer.
5 KM: 1e Pascal Sinnema Leeuwarden 18.19  2e Reinier Hitzert Hurdegaryp 18.22 3e Martijn Ruis Sneek 18.26 4e Reinier de Boer 18.49 5.Tom Verschoor Haren 19.22  Vrouwen: 1e Lisanne Jager Leeuwarden 20.31 2e Rixt Sinnema Warten 21.37   3e Bettie Koops Leeuwarden 26.15 4e Hennie Steensma Feanwâlden 26.39 5e Tefka Du Pon Easterwierum 27.09 Snelste Irnsumer Daan Nugteren Jirnsum 25.06