web counter
* * * HARTELIJK WELKOM OP MIJN WEBSITE * * * HERZLICH WILLKOMMEN AUF MEINER HOMEPAGE * * * WELCOME TO MY WEBSITE * * *

12-05-2010. Twirreloop, Wijtgaard

RUIM 300 DEELNEMERS BIJ TWIRRELOOP IN WIJTGAARD.

Somber wéér maart het bleef woensdagavond droog toen organiseerde de Sportvereniging Friesland de Twirre loop in Wijtgaard.
Thijs Hofstra lid van deze loopfamilie had weer een prachtig parkoers uitgezet en aangegeven met kalkpijlen en afstanden waren ook keurig vermeld.
Hijmoest het parkoers voor de tweede keer pijlen omdat de vele regenbuien de witkalk hadden opgelost.
Onderweg vier verzorgingsposten met lauwwater en verkeersregelaars die het weinige verkeer wat er was in goede banen moest leiden.
Vorig jaar waren er 408 lopers nu had men ook zo’n aantal verwacht, maar er melden zich nu 303 deelnemers, druk maar de inschrijvers konden dit aan. De meeste vaste lopers hebben de twee of drie euro inschrijfgeld vaak gepast bij zich en het inschrijfformuliertje al ingevuld.
Door het sombere wéér, vakantie en de Langste straatloop in Sint-Jabik zaterdag waar veel de 30 km liepen kostte hen nu een 100 tal lopers.
In de sportzaal van het dorpshuis was ruimte genoeg voor een vlotte doorstroming.
Een 60 tal jeugdige lopers had zich gemeld, dat waren wel eens meer maar ook hier was er jeugd met vakantie. Voor hen had de SV Friesland weer prijzen in natura beschikbaar gesteld en deze werden verloot op startnummer.
Voor de anderen was er niets extra te winnen, de deelnemers lopen voor hun tijd en het is een leuke testloop voor de komende lopen.
Met wat hun geboden wordt onderweg en na de finish een uitgebreide verzorging en gezelligheid met de DJ Christiaan en voldoende tijdjury om al die nummers en tijden te noteren voor de uitslagen.. En dat voor die paar euro. Zijn ze best tevreden en hadden alle lof voor de organisatie.

De wedstrijd.

Jort van Zutphen uit Weidum was de snelste op de 14.7 km. 54.24 voor Adrie Boermans Wergea 55.09 en Harry Wiersma Blije 55.20 Pieter Talsma Warten 55.25 en Ate Bijlsma Garijp ook 55.25
Snelste vrouwen 1.Marian v.d.Schaaf Oenkerk 1.11.25 2.Tetsje v.Houten Joure 1.11.37 3.Annie Andringa Wijtgaard 1.16.26

10.2 km.

1.Franke Smidstra Leeuwarden 34.34 2.Hero Polet Sneek 36.14 3.Eelco Hoogeveen Blije 36.45 4.Tiedo Tinga Bolsward 37.05 5. Klaas Kroese Scharnegoutum 37.08

Vrouwen. 1. Liesbeth Andrea Huins 44.49 2. Andrea Feenstra Bolsward 45.51 3. Vera Kudel Wirdum 46.45 4.Sandra Zijlstra Leeuwarden 48.20 5.Ria Leeverink Bolsward 50.47

5.8 km.
1.Klaas Werkhoven Franeker 22.43 2.Johan Meinsma Leeuwarden 23.12 3.Steven Kofferberg Leeuwarden 23.47